Foto

Businessclub

De voordelen van het lidmaatschap van de Businessclub zijn veelzijdig:
• Biedt uitstekende mogelijkheden om nieuwe zakelijke contacten te leggen.
• Geeft u volop gelegenheid om uw bedrijf te promoten bij collega-ondernemers.
• Biedt de mogelijkheid om relaties uit te nodigen voor sportieve, spannende en gezellige avonden.
• Biedt veel gezelligheid en vriendschappelijke contacten.
• Biedt de mogelijkheid om de spelers van Tophandbal Zuid-Limburg in te zetten voor promotionele activiteiten van uw bedrijf (na overleg).
• Steunt het (professionele) tophandbal in de regio.

Bedrijven die lid zijn van de Businessclub hebben de onderstaande faciliteiten ter beschikking:
1. Lidmaatschap op naam voor 2 personen.
2. Uitnodiging tot bijwonen van alle activiteiten en bijeenkomsten voor 2 personen.
3. VIPkaarten voor 4 personen voor alle wedstrijden van de beide teams, zowel tijdens de reguliere competitie, play-offs excl. internationale wedstrijden.
4. VIP-kaarten voor 2 personen tijdens de Limburgse Handbaldagen, jaarlijks op 27, 28 en 29 december.
5. Vermelding van het bedrijfslogo op led tv-scherm in genodigdenruimte sporthal.
6. Logo-vermelding op de internetsite van Tophandbal Zuid-Limburg (www.limburglions.nl ), met link naar de eigen bedrijfssite.
7. Logo-vermelding in het programmaboekje bij alle wedstrijden van het eerste team.
8. Mogelijkheid tot een derde lidmaatschap, met dezelfde faciliteiten, voor 25 % van de jaarbijdrage.
9. De mogelijkheid extra genodigden-dagkaarten te verkrijgen.
 

Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
2. Deelname aan alle activiteiten is mogelijk zonder meerkosten, met uitzondering van lunches en/of diners.
3. Bedrijven die gedurende het jaar lid worden betalen een bijdrage naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar van toetreding.
4. De kosten van het lidmaatschap worden telkenjare maximaal verhoogd met de geldende CBS-indexcijfers.
5. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk voor 1 juni van enig jaar.
6. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 2.450,-, (excl. BTW)

 

Doelstelling:
Het blijkt dat een businessclub, die zowel een zakelijk-professioneel als een gezamenlijk maatschappelijk, cultureel of sportief doel heeft, een uiterst effectieve combinatie in zich bergt, die ervoor zorgt dat de banden en de verbondenheid tussen de deelnemende bedrijven zeer hoog zijn.
De doelstelling van de Businessclub is dan ook tweeledig. Enerzijds het creëren van een platform voor bedrijven en instellingen, dat voorziet in uitgebreide mogelijkheden tot netwerkcontacten en –activiteiten met zowel een zakelijke als plezierige uitstraling. Daartoe worden jaarlijks drie à vier activiteiten georganiseerd als bedrijfsbezoeken, minisymposia, ontbijt- en/of lunchsessies, uitstapjes en dergelijke.
Anderzijds het maatschappelijk en financieel ondersteunen van de ontwikkeling en instandhouding van het tophandbal in Zuid-Limburg.