Comite van aanbeveling

Comite van aanbeveling

- Sjraar Cox, Burgemeester Sittard-Geleen
- Ralf Krewinkel, Burgemeester Heerlen
- Noël Lebens, Gedeputeerde voor Cultuur en Sport, Leefbaarheid en Wijkaanpak
- Frank Frissen, Director Human Resources & General Affairs at OCI Nitrogen
- Bert Kip, CEO Chemelot Campus BV
- Jos Schneiders, Voorzitter Limburg Economic Development
- Jacq van der Linden, Algemeen directeur Rabobank Westelijke Mijnstreek
- Jan Kees Dunning, CEO Maastricht Health Campus BV
- Guido Beckers, Voorzitter Centrale Directie Graaf Huyn College
- Jan van Nierop, Voorzitter College van Bestuur Dacapo College
- Roel Goffin, Member of the board Orbis Medisch en Zorgconcern
- Rene Kivit, Voormalig NL Top-handballer / Business Development and Accountmanager Industrial Park & Buildings Chemelot
- Lambert Schuurs, Voormalig NL Top-handballer en Ultraloper