Doelstelling

Doelstelling

Het blijkt dat een businessclub, die zowel een zakelijk-professioneel als een gezamenlijk maatschappelijk, cultureel of sportief doel heeft, een uiterst effectieve combinatie in zich bergt, die ervoor zorgt dat de banden en de verbondenheid tussen de deelnemende bedrijven zeer hoog zijn.
De doelstelling van de Businessclub is dan ook tweeledig. Enerzijds het creëren van een platform voor bedrijven en instellingen, dat voorziet in uitgebreide mogelijkheden tot netwerkcontacten en –activiteiten met zowel een zakelijke als plezierige uitstraling. Daartoe worden jaarlijks drie à vier activiteiten georganiseerd als bedrijfsbezoeken, minisymposia, ontbijt- en/of lunchsessies, uitstapjes en dergelijke.
Anderzijds het maatschappelijk en financieel ondersteunen van de ontwikkeling en instandhouding van het tophandbal in Zuid-Limburg.