LandskampioenLandskampioen
Kampioen BENE-League
Nationale Beker
Top Foto

Onderwijs & Loopbaan

In een prestatief ingestelde en professionele sportomgeving waarin kleine dingen grote gevolgen kunnen krijgen is het hebben van de juiste randvoorwaarden een must. Het goed begeleiden van jonge mensen in hun bijna professionele sportbeoefening behelst dan ook meer dan technisch en medisch begeleiden.

De spelers die voor 90% naast hun sportactiviteiten ook nog student of werknemer zijn, hebben daarin de juiste begeleiding nodig om zodoende op een verantwoorde manier hun sportieve maar ook maatschappelijke carrière vorm te kunnen geven.

Voor het doorgroeien van de organisatie en het verder uitbouwen van de handbalpiramide is het aanstellen van een onderwijscoördinator, waardoor topsport en onderwijs worden verbonden, van wezenlijk belang. Deze meerwaarde zal in de toekomst jonge talentvolle spelers langer aan ons binden en voor talenten uit de omgeving reden zijn om binnen Top Handbal Zuid-Limburg te willen spelen.

Wat is de rol van de onderwijscoördinator?
Er zal op drie terreinen actie worden ondernomen:

A. Inventariseren en registreren
Ten eerste, de directe begeleiding naar de spelers toe. Denk hierbij aan inventarisatie van opleidingen en onderwijsinstellingen die bezocht worden. Ook worden opleidingen die de betreffende speler zou willen gaan volgen in kaart gebracht. Het leggen van contact naar een vast aanspreekpunt/contactpersoon is van groot belang.

B. Externe communicatie en contact opleidingen
Een tweede actie is het contacteren van de onderwijsinstellingen (van VO tot WO) om hen bekend te maken met Top Handbal Zuid-Limburg en aan te geven wat het voor hun studenten inhoud om studie en topsport te combineren.

C. Bemiddeling stageplaatsen

Tenslotte zullen spelers die een baan of stageplaats zoeken ondersteund worden bij hun zoekproces, onder meer via de samenwerking tussen Top Handbal Zuid-Limburg en Randstad, en in nauwe samenwerking met sponsoren en relaties.

De algehele doelstelling is dat wij, als maatschappelijk verantwoorde organisatie, spelers laten groeien op zowel sportief als maatschappelijk terrein op een manier dat beide elkaar niet beperken, maar juist leiden tot synergie en meerwaarde voor hun individuele en persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie over bovenstaande, kun je contact opnemen met Hans Slangen:
hans.slangen@zuyd.nl
+31 6 14 16 89 86

Top