Foto

Man of the match - LIONS 2

Scott de Hoogh
#12. Scott de Hoogh: 1x
Bram Kleijkers
#16. Bram Kleijkers: 2x
Koen van Dijk
#4. Koen van Dijk: 1x
Tim Roefs
#5. Tim Roefs: 1x
Damiano Caddeo
#10. Damiano Caddeo: 1x
Robin Leunissen
#28. Robin Leunissen: 1x
Ids Eussen
#37. Ids Eussen: 2x