LandskampioenLandskampioen
Kampioen BENE-League
Nationale Beker
Top Foto

Algemeen

Stichting Top Handbal Zuid-Limburg / Limburg LIONS Veilig Sport Klimaat

Stichting Top Handbal Zuid-Limburg (THZL) streeft naar tophandbal op sub-Europees niveau in Zuid-Limburg, vindt en bindt Zuid-Limburgse handbaltalenten en stelt hen in staat uit te groeien en te bloeien tot (inter-)nationale topspelers. Dit is onze missie. Voor het bestuur van Limburg LIONS geldt dat zij het van evenzo groot belang vindt dat deze missie op een transparante en veilige wijze invulling krijgt. Om duidelijk te maken wat het bestuur hier precies onder verstaat heeft zij gedragsregels opgesteld. Niet voor ieder ander, betrokken bij Limburg LIONS, maar vooral ook voor het bestuur zelf. Hieronder vind je de gedragsregels die wij als bestuur van belang achten om te hanteren en die wij naar iedereen betrokken bij Limburg LIONS uit willen dragen. Een open en veilig sportklimaat creëren wij samen door de gedragsregels in gezamenlijkheid in de praktijk tot uitdrukking te brengen. De Stichting THZL / Limburg LIONS kent de volgende gedragsregels:

Verder wil Limburg LIONS een veilig sportklimaat bieden voor iedereen: van sporter, trainer, coach, vrijwilliger, toeschouwer tot bestuur. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij essentieel. De Stichting THZL / Limburg LIONS willen zo een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien, bloeien en zich prettig voelen. Grensoverschrijdend gedrag past daar niet bij. Het is daarom belangrijk om adequaat te reageren als een dergelijke situatie ontstaat. De Stichting THZL / Limburgs LIONS kent hiervoor de volgende gedragsregels:


De Stichting THZL / Limburg LIONS vindt het van het grootste belang om onaangename en ongewenste zaken binnen de Stichting THZL / Limburg LIONS te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken. Hiervoor heeft de Stichting THZL / Limburg LIONS een vertrouwenscontactpersoon (VCP) beschikbaar. Wil je meer lezen over onze vertrouwenscontactpersoon en wat deze voor je kan betekenen klik dan op de link hieronder:


De Stichting THZL / Limburg LIONS wil een sportomgeving bieden waar iedereen zich veilig voelt en plezier kan beleven aan de handbalsport. Daarom vinden wij het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken binnen de Stichting THZL / Limburg LIONS te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken. De aangestelde Vertrouwenscontactpersoon (VCP) kan hierbij behulpzaam zijn.

Top