LandskampioenLandskampioen
Kampioen BENE-League
Nationale Beker
Top Foto

Gedragsregels Scheidsrechters en Officials

Een scheidsrechter of official die verbonden is aan Stichting Top Handbal Zuid Limburg / Limburg LIONS:

Is neutraal. Is onpartijdig bij het leiden of jureren van wedstrijden en voorkomt de (schijn van) belangenverstrengeling.

Is respectvol. Gaat respectvol om met alle betrokkenen.

Zorgt voor een veilige omgeving. Creëert in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Organiseert een goede samenwerking met de andere arbitragefunctionarissen. Alle personen die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.) weten waar zij aan toe zijn.

Is dienstbaar. Dit geldt zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.

Ziet toe. Er wordt grondig toegezien op naleving van regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

Is een voorbeeld. Profileert zich naar anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Als hem iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit aan het bestuur.

Is collegiaal. Dit geldt t.o.v. andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.

Is zich bewust van de risico’s van matchfixing. Handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de sportbond.

Top