LandskampioenLandskampioen
Kampioen BENE-League
Nationale Beker
Top Foto

Gedragsregels (Top)Sporters

Een topsporter die verbonden is aan Stichting Top Handbal Zuid Limburg / Limburg LIONS:

Is eerlijk en sportief. Speelt niet vals, gebruikt geen verbaal of fysiek geweld, gebruikt geen doping. Doet altijd zijn best om te winnen. Doet niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fixt ook geen sportaspect, zoals de eerste uitgooi / beginworp.

Past op met weddenschappen. Wedt nooit op tegenstander(s), wedt nooit op zijn eigen sport. 

Is voorzichtig.  Stelt nooit informatie beschikbaar, ook niet aan familie en vrienden, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. 

Kent en houdt zich aan regels, waaronder regels op het gebied van matchfixing, doping en seksuele intimidatie en bezoekt voorlichtingsbijeenkomsten over doping en matchfixing. NOC*NSF en de Dopingautoriteit hebben de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport ontwikkeld die bestaat uit drie voorlichtingspakketten: Goud, Zilver en Brons. Als sporter bezoek je de bijeenkomsten, die onderdeel uitmaken van deze pakketten. Ook bezoek je de voorlichtingsbijeenkomsten over matchfixing van NOC*NSF of de sportbonden en/of volg je de e-learning hierover. 

Is open. Als je als topsporter wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat, meld dit dan, bijvoorbeeld bij het bestuur van de Stichting THZL / Limburg LIONS of bij de sportbond. Meld ook (signalen van) een dopingovertreding. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland of andere daarvoor beschikbare kanalen. Meld het ook als je wordt benaderd om vals te spelen of als je andere ernstige overtredingen van deze code signaleert. 

Is een voorbeeld en toont respect. Je hebt respect voor je tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter of jury, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie.

Discrimineert niet.  Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. 

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om vervolgens iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur van de Stichting THZL / Limburg LIONS. Wees open en transparant. 

Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan aan tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wees verstandig en transparant. Bied nooit diensten of handelingen aan die een conflictsituatie kunnen veroorzaken.

Top