LandskampioenLandskampioen
Kampioen BENE-League
Nationale Beker
Top Foto

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De Stichting Top Handbal Zuid Limburg / Limburg LIONS wil een sportomgeving bieden waar iedereen zich veilig voelt en plezier kan beleven aan de handbalsport. Daarom vinden wij het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken binnen de Stichting THZL / Limburg LIONS te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken.

De aangestelde Vertrouwenscontactpersoon (VCP) kan hierbij behulpzaam zijn. De VCP fungeert als eerste opvang voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers of bestuursleden met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. Daarnaast heeft de VCP een adviserende en stimulerende taak richting de Stichting THZL / Limburg LIONS om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. De VCP informeert je over de procedures en mogelijke vervolgstappen of verwijst je door naar een gespecialiseerde VCP van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

Een VCP helpt je met vragen en het doen van een melding rondom grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

De VCP is er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hieromheen, die tussen betrokkenen (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuursleden) plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Wanneer je twijfelt kun je met de VCP bespreken of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.

De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven of van op de hoogte bent.

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Stichting THZL / Limburg LIONS. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Wanneer kun je terecht bij de VCP?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar klopt, dan ben je welkom bij de VCP. De vragen die je hebt kunnen onder andere gaan over:

• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• het feit of je vraag bij de VCP op de juiste plaats is.

Binnen de Stichting Top Handbal Zuid Limburg / Limburg LIONS is Janine Rietbroek onze vertrouwenscontactpersoon (VCP). Wie is Janine?

Ik ben in mijn jeugd en jongvolwassen leven actief geweest bij handbalclub V&L uit Geleen. Vanuit mijn werk ben ik intensief betrokken bij de ontwikkeling van kinderen en tieners en heb daarnaast geregeld contact met hun ouders.

Ik vind het belangrijk dat binnen een veilige omgeving gesport en gegroeid kan worden. Toen het bestuur mij dan ook benaderde om de rol als VCP in te vullen, hoefde ik niet lang na te denken. Hopelijk ben ik zo weinig mogelijk nodig. Echter, ik heb liever dat ik te vaak word benaderd dan te weinig. Schroom dus niet om contact op te nemen.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen, vragen of signalen heeft opgevangen m.b.t. grensoverschrijdend gedrag (agressie en geweld, pesten en uitsluiting, sexuele intimidatie, discriminatie en andere vormen van intimidatie) óf over een concreet incident een gesprek of melding wil doen bij de Stichting THZL / Limburg LIONS.

Ik ben er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. Uiteraard hoop ik dat jullie om deze reden niet vaak contact met mij hoeven op te nemen. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is en blijft dat we op een goede en plezierige manier met elkaar omgaan!

Je kunt mij bereiken per mail op remjrietbroek@gmail.com.

Als het dringend is, of als je liever met iemand ‘verder van huis praat’, kun je natuurlijk ook altijd terecht bij een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF meldpunt. Dit meldpunt is op werkdagen bereikbaar van 8:30 uur tot 17:30 uur via 0900–2025590. Het is ook mogelijk om anoniem met het Vertrouwenspunt Sport contact op te nemen door een bericht te sturen naar 06-53646928 of te mailen naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Tot slot wens ik iedereen binnen de Stichting THZL / Limburg LIONS veel plezier binnen jullie mooie club.

Top