Uitnodiging 'Train de trainer'

Uitnodiging 'Train de trainer'

Beste handbaltrainers,

Het is weer zover. Na een tijdje radio stilte pakken we de bal weer op en komen we met een vernieuwt ‘Train de trainer’ programma.
Dit seizoen wil Handbalschool Zuid-Limburg in samenwerking met Limburg Handbal 2.0 drie scholingen organiseren.
Op zaterdag 24 november is de eerste bijeenkomst gepland. Het praktijkdeel heeft als thema van het trainen van basisvaardigheden bij de jeugd. Aansluitend hierop is er een bijeenkomst die in het teken staat van het begeleiden van (jeugd)trainers bij de vereniging.

De eerste train-de-trainer clinic van dit seizoen zal worden verzorgd door de trainers van de Handbalschool onder leiding van Maurice Canton en Mirjam Steins. Beiden zullen vanuit hun achtergrond als trainer en pedagogische achtergrond (leerkracht basisonderwijs) een verdiepingsslag maken in het trainen van basisvaardigheden bij de jeugd.

We starten de ochtend met een praktijkgedeelte waarbij de jeugd van de Handbalschool als demo groep wordt gebruikt. Tijdens de training zullen de trainers van de Handbalschool gerichte oefeningen aanbieden in verschillende organisatievormen.
Na een korte pauzen zullen we de hal verlaten om plaats te nemen in het auditorium van het Trevianum waarbij we een start maken met het tweede deel.
Aan de hand van een presentatie en groepsgesprekken zullen we dieper inzoomen op het thema begeleiden van (jeugd)trainers bij de vereniging.
Het zou fijn zijn als u vooraf al vragen hebt over deze thema’s dan is het deze vooraf te mailen naar Maurice Canton. Deze inbreng kan voor iedere deelnemer nuttig zijn met als doel een interactieve bijeenkomst die voor iedereen meerwaarde kan hebben!

De clinic zal plaatsvinden op onderstaand adres/locatie:

Datum: Zaterdag 24 november 2018
Aanvang: 10:30 uur
Hal: Serviamhal
Locatie: Havikstraat 1, 6135 ED Sittard
Duur: 2,5 uur
Inschrijven voor de clinic is mogelijk via DEZE link: 

‘Train de trainer’ wordt georganiseerd door Handbalschool Zuid-Limburg in samenwerking met Stichting Limburg Handbal 2.0 en Limburg LIONS.

Hopelijk tot zaterdag 24 november!