Stichting THZL

Stichting THZL

Stichting Tophandbal Zuid-Limburg

In 2008 werden de eerste teams van de drie clubs V&L, Sittardia en BFC getransformeerd tot twee ploegen in de heren eredivisie, terwijl de clubs zijn blijven bestaan. Er was dus geen sprake van een fusie maar van een geheel nieuwe opzet, die zijn beslag heeft gekregen in de Stichting Tophandbal Zuid-Limburg. OCI Nitrogen-LIONS 1 speelt in de eredivisie en LIONS 2 in de eerste divisie. Het tweede team bestaat puur uit talenten van eigen bodem, afkomstig van V&L, Sittardia en BFC. Dat maakt de opzet zo uniek. Het is een samenspel van verenigingen, met op alle niveaus sportieve kansen voor alle partijen. Vooruitlopend op de transformatie is sinds enkele jaren al het Handbal Talent Centrum (HTC) actief, dat in nauwe samenwerking met het Graaf Huyn College (HSG) in Geleen voorziet in een optimale combinatie van onderwijs en handbal. Deze ontwikkeling wordt door de betrokken gemeenten Sittard-Geleen en Beek en Provincie Limburg ten volle ondersteund, zelfs zodanig dat zij daadwerkelijke stakeholders zijn.

Terwijl het handbalseizoen 2008-2009 nog een overgangsjaar was, staat de nieuwe organisatie er vanaf het seizoen 2009-2010. Er is sprake van één organisatie waarin de beide teams, de HSG alsmede de Limburgse Handbaldagen en de aan haar gelieerde jeugdtoernooien zullen participeren. Daardoor wordt een structuur gerealiseerd die niet alleen de ingrediënten in zich heeft voor de verdere ontwikkeling in de richting van topsport, maar ook zakelijk veel interessanter wordt voor bedrijven om in te participeren. Businessclub Sittard-Geleen-Beek speelt daarin een cruciale rol: ook daardoor kunnen krachten worden gebundeld, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Businessclub Sittard-Geleen-Beek ressorteert onder het bestuur van de Stichting Tophandbal Zuid-Limburg, terwijl de dagelijkse uitvoering in handen is van  onze Businessclubmanager, Luuk Hoiting.