Tophandbal

Tophandbal

Tophandbal in Zuid-Limburg:
Het handbal in Zuid-Limburg kent een rijke historie. Van oudsher waren er drie-eredivisie-clubs: Sittardia, Vlug & Lenig en Blauw Wit, van welke de laatste in 1998 is gefuseerd met Ceasar tot het huidige BFC. Samen waren de clubs sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw goed voor meer dan dertig landstitels. Bovendien vinden sinds 1988 jaarlijks de Limburgse Handbaldagen plaats, die zijn uitgegroeid tot het meest aansprekende en prestigieuze vriendschappelijke toernooi in Europa.

In de loop der jaren is het echter steeds moeilijker gebleken, zowel sportief-technisch als zakelijk-financieel, om binnen zo’n klein geografisch gebied drie clubs op het hoogste nationale niveau in stand te houden, reden waarom de laatste jaren de roep om krachtenbundeling steeds luider is geworden, niet alleen bij de clubs zelf, maar ook bij de betrokken Gemeenten, de Provincie Limburg en bij de sponsoren en begunstigers.
Die krachtenbundeling is in de zomer van 2008 daadwerkelijk begonnen met de omschrijving van de ambitie: niet alleen op zo kort mogelijke termijn structureel weer terugkomen in de top, maar ook, op wat langere termijn, een dusdanige niveauverhoging te realiseren dat aansluiting bij de Europese (sub)top kan worden gevonden.